Produkty

Zestaw “CENCERT TOKEN”

Zastosowanie  m.in. do:

– wysyłania deklaracji ZUS (program Płatnik)

– podpisywania urzędowej korespondencji z podmiotami administracji publicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej

– zawierania umów cywilno-prawnych w formie elektronicznej

– wystawiania faktur w formie elektronicznej (e-faktura)

– uczestniczenia w aukcjach i przetargach elektronicznych

– przesyłania danych do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF)

– kontaktów z urzędami administracji publicznej (np. e-KRS, e-deklaracja , e-GIODO,    UFE )

– sporządzania dokumentacji medycznej

– składania dyspozycji, przelewów, zmian w bankowości elektronicznej (w bankach honorujących podpis kwalifikowany)

– składania e-pozwów drogą elektroniczną do e-sądu

Opis

Dostępne warianty:

  • Certyfikat ważny 1 rok
  • Certyfikat ważny 2 lata